HÄLSAN har öppet dygnet runt som vanligt!

Folkhälsomyndighetens Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19.

Med anledning av rådande situation kring Coronaviruset (Covid-19) uppmanar vi dig som Medlem att vara extra försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd & rekommendationer.

Hjälp oss att ta ansvar och visa hänsyn till andra genom att:

  • Stanna hemma från träning vid symptom som hosta, andningsbesvär eller feber. 
  • Stanna hemma från träning 14 dagar efter hemkomst från resa utomlands. Det gäller även om du varit i nära kontakt med person som rest i länder som UD avråder att resa till. 
  • Tvätta händerna ofta med tvål & vatten.
  • Använd sprayflaskorna som vi har i gym till maskiner/redskap, var särskilt noggrann på kontaktytor för händer som handtag, displayer etc.
  • Medtag gärna egen handduk.
  • Använd egen vattenflaska och drick aldrig direkt ur kranen.
  • Respektera varandra & håll behörigt avstånd! 


På HÄLSAN arbetar vi alltid med goda städrutiner för att kunna erbjuda en trygg träningsmiljö med bästa möjliga hygiennivå. För oss är det en självklarhet att ytterligare tillgodose en ökad frekvens för avtorkning av makiner/redskap, dörrhandtag och rengöring av toaletter.
Vi skyltar Folkhälsomyndighetens hygienrekommendationer runt om i anläggningen och uppmanar fortlöpande om riktlinjer här på vår hemsida samt via infoboard i entré och i gym.

Senast uppdaterad 20200331.
Länkar med orange text ger dig mer info via Folkhälsomyndighetens hemsida.